Aanbod trainingen

25 jul 2024

Hoofdzaak: Wandelen en koffie

Wandelen en koffie met gelijkgestemden

26 jul 2024

Pleq Inloopmoment

Elke vrijdagmiddag kan je bij het inloopmoment kijken wat Pleq je kan bieden. 

Actueel

14 febr 2024

De nieuwsbrief is er

5 apr 2023

Officiële opening
Naar het nieuwsoverzicht
Kernwaarden

In het verlengde van onze Missie en visie hebben we zes kernwaarden opgesteld waar wij voor staan. Al het aanbod in het platform toetsen we aan deze kernwaarden. Hieronder worden deze kort toegelicht en onder deze pagina vind je een download link naar onze uitgeschreven brochure waar deze verder toegelicht worden.

 

Inclusie en verbinding

Samen werken aan ontwikkeling werkt verbindend. Met een divers en aansprekend aanbod voor een breed publiek wil Pleq een voedingsbodem zijn voor inclusie in de breedste zin van het woord. Pleq ontvangt en behandelt iedereen als mens.

 

Peersupport

Peersupport gaat om elkaar steunen door eigen kennis, ervaring en emoties te delen. Bij Pleq praten we over peersupport wanneer mensen met een soort gelijke achtergrond, kwetsbaarheid of levensfase elkaar ondersteunen in groepen.

 

Ervaringskennis

Ervaringskennis is kennis die je hebt over je eigen levenservaringen nadat je deze ervaringen geanalyseerd hebt en erop gereflecteerd hebt. Het aanbod van Pleq is ontwikkeld om te ondersteunen in het opdoen van ervaringskennis en deze in te zetten in het dagelijks leven.

 

Laagdrempelig

Iedereen kan en mag meedoen. Pleq is toegankelijk voor iedereen. Er wordt actief ingezet om het aanbod vindbaar en toegankelijk te maken en te houden door écht aan te laten sluiten bij de mensen met diverse achtergronden en bij elke doelgroep. Ook qua geld zijn er zo min mogelijk drempels. Dit betekent dat het meeste aanbod voor iedereen gratis toegankelijk is.

 

Vrije ruimte

Vrije ruimte om eigen keuzes te maken, te experimenteren, tot rust te komen, betekenis te geven aan ervaringen en gebeurtenissen en nieuwe mogelijkheden te zoeken en te vinden. Pleq zet zich in om die letterlijke en figuurlijke vrije ruimte te creëren.

 

Herstel

Als wij praten over herstel, bedoelen wij een uniek en persoonlijk proces waarin iemand houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en rollen verstevigt, accepteert, verandert of anderzijds mee aan de slag gaat. In je herstelproces werk je naar een manier om een bevredigend, hoopvol en kwalitatief goed leven te leiden, ondanks de belemmeringen van een kwetsbaarheid of de fase waarin je zit. Het aanbod bij Pleq draagt bij aan het verschaffen van inzicht in het herstelproces, ongeacht de fase waarin iemand zich bevindt.

 

Heb je op basis hiervan vragen, opmerkingen of wil je ons feedback geven? Neem contact met ons op.

Wil je meer weten over de achtergrond van Pleq? Download de volledige brochure.